HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 95 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 95 of 103
A
Kelionė su kompiuteriu
Siekdami geriausių rezultatų, sekite čia aprašytus keliavimo ir vežimo patarimus.
Paruoškite kompiuterį kelionei arba gabenimui.
Sukurkite atsarginę informacijos kopiją.
Išimkite visus diskus ir išorines daugialypės terpės korteles, pavyzdžiui, skaitmenines korteles.
ĮSPĖJIMAS:
norėdami apsaugoti kompiuterį bei įrenginį nuo žalos arba informacijos praradimo,
prieš išimdami įtaisą iš įtaiso skyriaus ir prieš veždami, palikdami saugoti ar keliaudami su
įrenginiu pašalinkite laikmenas.
Išjunkite ir atjunkite visus išorinius įrenginius.
Išjunkite kompiuterį.
Pasiimkite atsarginę informacijos kopiją. Atsarginės kopijos nelaikykite kartu su kompiuteriu.
Skrisdami lėktuvu pasiimkite kompiuterį kaip rankinį bagažą. Neregistruokite jo su kitais lagaminais.
ĮSPĖJIMAS:
stenkitės, kad diskas nepatektų į magnetinį lauką. Oro uostų saugos lazdelės ir praleidimo
įrenginiai taip pat yra magnetinius laukus kuriantys saugos įrenginiai. Oro uosto konvejerio juostos ir
panašūs saugos įtaisai, kuriais tikrinamas rankinis bagažas, vietoje magnetinių laukų naudojami
rentgeno spinduliai, todėl jie negadina diskų įrenginio.
Tai, ar skrydžio metu galima naudotis kompiuteriu, nustato oro linijų bendrovė. Jei kompiuterį ketinate
naudoti skrydžio metu, paklauskite oro linijų bendrovės personalo, ar galite tai daryti.
Jei kompiuteris bus nenaudojamas ir atjungtas nuo išorinio maitinimo šaltinio ilgiau nei 2 savaites,
išimkite akumuliatorių ir laikykite jį atskirai.
Prieš gabendami kompiuterį ar diskų įrenginį, supakuokite jį į tinkamą apsauginę medžiagą ir ant
pakuotės užklijuokite etiketę „FRAGILE“ (DŪŽTA).
Jei kompiuteryje yra belaidis įrenginys arba HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio modulis, pavyzdžiui,
802.11b/g įrenginys, globaliosios mobiliojo ryšio sistemos (GSM) arba bendrojo paketinio radijo ryšio
(GPRS) įrenginys, kai kuriose vietose galimybė naudoti šiuos įrenginius gali būti apribota. Tokie
apribojimai gali būti taikomi lėktuvuose, ligoninėse, šalia sprogmenų ir pavojingose vietose. Jei tiksliai
nežinote, kokie reikalavimai taikomi konkrečiam įrenginiui, prieš jį įjungdami kreipkitės dėl leidimo jį
naudoti.
Vykstant į kitą šalį ar regioną patariama:
sužinokite, kokios su kompiuteriu susijusios muitinės nuostatos galioja šalyse ir regionuose,
kuriuose teks lankytis kelionės metu;
pasitikslinkite, kokie elektros laidai ir adapteriai reikalingi tose vietose, kur ketinate naudoti
kompiuterį. Gali skirtis įtampa, dažnis ir kištuko
NRQƬJŅUDFLMD³
PERSPĖJIMAS!
Kad nepatirtumėte elektros smūgio, nesukeltumėte gaisro ir nesugadintumėte
įrangos, prie kompiuterio jungdami elektros maitinimą nenaudokite buities prietaisams skirto
įtampos keitiklio.
85
Sample