HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 83 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 103
3.
Jei atkūrimo atvaizdo skaidinys yra sąraše, iš naujo paleiskite kompiuterį ir paspauskite klavišą
esc
, kai
ekrano apačioje rodomas pranešimas „Press the ESC key for Startup Menu“ (Paspauskite klavišą ESC,
kad būtų rodomas paleisties meniu).
4.
Spauskite klavišą
f11
, kai ekrane rodomas pranešimas „Press <F11> for recovery“ (Paspauskite klavišą
F11, jei norite atkurti).
5.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
„Windows“ operacinės sistemos laikmenos naudojimas (įsigyjama atskirai)
Norėdami užsisakyti operacinės sistemos „Windows“ DVD diską, kreipkitės į palaikymo tarnybą. Žr. su
kompiuteriu pateikiamą lankstinuką
Visame pasaulyje galiojantys telefonų numeriai
. Taip pat galite rasti
kontaktinę informaciją HP interneto svetainėje. Apsilankykite svetainėje adresu
support
,
pasirinkite šalį ar regioną ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
ĮSPĖJIMAS:
naudojant operacinės sistemos „Windows“ laikmeną, visiškai išvalomas standžiojo disko
turinys ir jis suformatuojamas iš naujo. Visi sukurti failai ir visa kompiuteryje įdiegta programinė įranga
negrąžinamai pašalinami. Suformatavus atkūrimo procesas padės atkurti operacinę sistemą, taip pat
tvarkykles, programinę įrangą ir priemones.
Jei norite pradėti operacinės sistemos įdiegimą, naudojant „Windows“ operacinės sistemos DVD:
PASTABA:
šis procesas užtrunka keletą minučių.
1.
Jei įmanoma, sukurkite visų asmeninių failų atsargines kopijas.
2.
Įdėkite operacinės sistemos „Windows“ DVD diską į optinį diskų įrenginį, tada iš naujo paleiskite
kompiuterį.
3.
Kai būsite paraginti, paspauskite bet kurį klavišą.
4.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Diegimui pasibaigus:
1.
Išimkite laikmeną su operacine sistema „Windows“ ir įdėkite
tvarkyklių atkūrimo
laikmeną.
2.
Pirmiausia įdiekite aparatūrą įjungiančias tvarkykles, paskui įdiekite rekomenduojamas programas.
„Windows“ atnaujinimo ir nustatymo iš naujo funkcijų naudojimas
Jei kompiuteris veikia netinkamai ir reikia atkurti sistemos stabilumą, „Windows“ atgaivinimo parinktis leidžia
pradėti iš naujo ir pasilikti tai, kas svarbiausia.
„Windows“ nustatymo iš naujo parinktis leidžia atlikti nuodugnų kompiuterio performatavimą arba pašalinti
asmeninę informaciją prieš perduodant kompiuterį kitam asmeniui ar atiduodant perdirbti. Daugiau
informacijos apie šias funkcijas rasite „Windows“ priemonėje Žinynas ir palaikymas.
HP programinės įrangos sąrankos naudojimas
HP programinės įrangos sąranką galite naudoti norėdami iš naujo įdiegti tvarkykles arba pasirinkti
programinę įrangą, kuri buvo sugadinta arba ištrinta iš sistemos.
1.
Pradžios ekrane įveskite
HP Software Setup
.
2.
Atidarykite HP programinės įrangos sąranką.
3.
Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus iš naujo diekite tvarkykles arba rinkitės programinę įrangą.
Sistemos atkūrimo vykdymas
73
Sample