HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 72 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 103
BIOS administratoriaus slaptažodžio įvestis
Pasirodžius raginimui
BIOS administrator password (BIOS administratoriaus slaptažodis)
įveskite savo
slaptažodį (naudokitės tais pačiais klavišais, kuriais naudojotės nustatydami slaptažodį), tada paspauskite
klavišą
enter
. Po trijų nesėkmingų bandymų įvesti BIOS administratoriaus slaptažodį, turėsite paleisti
kompiuterį iš naujo ir bandyti vėl.
„Computer Setup DriveLock“ slaptažodžio valdymas
ĮSPĖJIMAS:
kad funkcija „DriveLock“ apsaugotas standusis diskas netaptų visiškai nepanaudojamas,
užsirašykite „DriveLock“ vartotojo slaptažodį ir pagrindinį „DriveLock“ slaptažodį ir pasidėkite saugiai toliau
nuo kompiuterio. Jei užmiršite abu „DriveLock“ slaptažodžius, standusis diskas bus visam laikui užrakintas ir
juo bus neįmanoma naudotis.
„DriveLock“ apsauga užkerta kelią neleistinai prieigai prie standžiojo disko turinio. Funkcija „DriveLock“ gali
būti taikoma tik vidiniams standiesiems kompiuterio diskams. Pritaikius diskui „DriveLock“ apsaugą, norint
naudotis disku reikia įvesti slaptažodį. Diską reikia įdėti į kompiuterį arba papildomą prievado skirstytuvą, jei
norite, kad jis būtų pasiekiamas „DriveLock“ slaptažodžiais.
PASTABA:
BIOS administratoriaus slaptažodį reikia nustatyti prieš naudojant „DriveLock“ funkcijas.
Norint vidiniam standžiajam diskui taikyti funkciją „DriveLock“, kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“
būtina nustatyti vartotojo slaptažodį ir pagrindinį slaptažodį. Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus „DriveLock“
apsaugos naudojimo ypatumus.
Pritaikius „DriveLock“ apsaugą standžiajam diskui, juo galėsite naudotis tik įvedę vartotojo slaptažodį
arba pagrindinį slaptažodį.
Vartotojo slaptažodis turi priklausyti kasdieniam apsaugoto standžiojo disko vartotojui. Pagrindinis
slaptažodis gali priklausyti sistemos administratoriui arba kasdieniam vartotojui.
Vartotojo slaptažodis ir pagrindinis slaptažodis gali būti identiški.
Galite panaikinti vartotojo slaptažodį arba pagrindinį slaptažodį tik panaikindami disko „DriveLock“
apsaugą. „DriveLock“ disko apsaugą galima panaikinti tik naudojant pagrindinį slaptažodį.
62
9 skyrius
Sauga
Sample