HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 66 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 103
„Intel Smart Response“ technologija (tik tam tikruose modeliuose)
„Intel® Smart Response“ technologija (SRT) yra „Intel® Rapid Storage Technology“ (RST) kaupimo talpykloje
funkcija, gerokai pagerinanti kompiuterio sistemos našumą. SRT leidžia kompiuterius, kuriuose yra SSD
mSATA modulis, naudoti kaip talpyklinę atmintį tarp sistemos atminties ir standžiojo disko įrenginio. Taip
suteikiama galimybė išnaudoti visą standžiojo disko įrenginio (arba RAID tūrio) saugojimo vietą ir sukurti itin
našią SSD sistemą.
Jei įtraukiate ar atnaujinate standųjį diską ir ketinate nustatyti RAID tūrį, turite laikinai išjungti SRT, nustatyti
RAID tūrį ir įjungti SRT. Kaip laikinai išjungti SRT:
1.
Pradžios ekrane įveskite
Intel
, tada pasirinkite
Intel Rapid Storage Technology
.
2.
Spustelėkite nuorodą
Acceleration
(Spartinimas), tada spustelėkite nuorodą
Disable Acceleration
(Išjungti spartinimą).
3.
Palaukite, kol spartinimo režimas bus baigtas.
4.
Spustelėkite nuorodą
Reset to Available
(Iš naujo nustatyti pasirenkant būseną „Laisvas“).
SVARBU:
turite laikinai išjungti SRT, kai keičiate RAID režimus. Pakeiskite, o tada iš naujo įjunkite SRT.
Laikinai neišjungus šios funkcijos nebus galima sukurti ar pakeisti RAID tūrių.
PASTABA:
HP nepalaiko SRT, kurių diskų įrenginiai patys užsišifruoja (SED).
Standžiojo disko našumo gerinimas
Disko defragmentavimo programos naudojimas
Naudojantis kompiuteriu standžiajame diske esantys failai tampa fragmentuoti. Disko defragmentavimo
programa sujungia fragmentuotus failus ir aplankus standžiajame diske, todėl sistema veikia efektyviau.
PASTABA:
disko defragmentavimo programos nebūtina paleisti puslaidininkiniuose diskuose.
Paleista disko defragmentavimo programa visą darbą atlieka pati. Atsižvelgiant į standžiojo disko talpą ir
fragmentuotų failų kiekį, disko defragmentavimo procesas gali trukti ilgiau nei valandą. Galite nustatyti, kad
programa būtų paleidžiama naktį arba kitu metu, kai nesinaudojate kompiuteriu.
HP rekomenduoja defragmentuoti standųjį diską bent kartą per mėnesį. Galite nustatyti, kad disko
defragmentavimo programa būtų paleidžiama kas mėnesį. Taip pat galite bet kada defragmentuoti diską
neautomatiškai.
Norėdami paleisti disko defragmentavimo programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite kompiuterį prie kintamosios srovės šaltinio.
2.
Pradžios ekrane įveskite
diskas
.
3.
Spustelėkite
Optimizuoti
.
PASTABA:
operacinėje sistemoje „Windows“ įdiegta vartotojo paskyros valdymo funkcija, padidinanti
jūsų kompiuterio saugą. Atliekant tam tikras užduotis, pvz., diegiant programinę įrangą, vykdant
priemones arba keičiant „Windows“ parametrus, jus gali paraginti pateikti leidimą arba įvesti slaptažodį.
Žr. „HP Support Assistant“. Jei pradžios ekrane norite atidaryti „HP Support Assistant“, pasirinkite
programėlę
HP Support Assistant
.
Papildomos informacijos rasite disko defragmentavimo programinės įrangos žinyne.
56
8 skyrius
Diskų įrenginiai
Sample