HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 65 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 103
8
Diskų įrenginiai
Diskų įrenginių naudojimas
ĮSPĖJIMAS:
diskų įrenginiai yra lengvai pažeidžiami kompiuterio komponentai, todėl su jais reikia elgtis
atsargiai. Susipažinkite su šiais įspėjimais prieš naudodami diskų įrenginius. Kai kuriems jų atliekamiems
veiksmams taikomi papildomi įspėjimai.
Laikykitės šių įspėjimų:
Prieš perkeldami kompiuterį, prie kurio prijungtas išorinis standusis diskas, įjunkite miego režimą ir
palaukite, kol ekranas išsijungs, arba tinkamai atjunkite išorinį standųjį diską.
Prieš imdami diskų įrenginį į rankas, iškraukite statinės elektros energiją paliesdami įžemintą paviršių.
Nelieskite keičiamojo diskų įrenginio arba kompiuterio jungčių kontaktų.
Su diskų įrenginiu elkitės atsargiai; nenumeskite jo ir nedėkite ant jo daiktų.
Prieš atjungdami arba prijungdami diskų įrenginį išjunkite kompiuterį. Jei nežinote, ar kompiuteris
išjungtas, veikia miego režimu, įjunkite kompiuterį ir jį išjunkite operacinės sistemos komandomis.
Diskų įrenginio nedėkite į diskų įrenginio skyrių per jėgą.
Nenaudokite klaviatūros ir nejudinkite kompiuterio, kol optinis diskų įrenginys rašo į diską. Įrašymo
procesas jautrus vibracijai.
Nelaikykite diskų įrenginio didelės temperatūros arba drėgnumo aplinkoje.
Saugokitės, kad ant diskų įrenginio nepakliūtų skysčių. Nepurkškite valymo priemonių ant diskų
įrenginio.
Išimkite laikmeną iš diskų įrenginio prieš išimdami jį iš diskų įrenginio skyriaus, pasiimdami įrenginį į
kelionę, jį gabendami arba sandėliuodami.
Jei diskų įrenginį reikia siųsti paštu, įdėkite jį į plėvelę su oro burbuliukais arba į kitą tinkamą apsauginę
pakuotę ir pažymėkite ją užrašu „FRAGILE“ (DŪŽTA).
Stenkitės, kad diskas nepatektų į magnetinį lauką. Oro uostų saugos lazdelės ir praleidimo įrenginiai taip
pat yra magnetinius laukus kuriantys saugos įrenginiai. Oro uosto konvejerio juostos ir panašūs saugos
įtaisai, kuriais tikrinamas rankinis bagažas, vietoje magnetinių laukų naudojami rentgeno spinduliai,
todėl jie negadina diskų įrenginio.
Standžiųjų diskų naudojimas
ĮSPĖJIMAS:
laikykitės toliau pateiktų nurodymų, kad neprarastumėte informacijos ir sistema netaptų
neveikli:
Prieš pridėdami arba keisdami atminties modulį ar standųjį diską išsaugokite darbą ir išjunkite
kompiuterį.
Jei nesate tikri, ar kompiuteris išjungtas, paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką įjunkite kompiuterį.
Tuomet išjunkite kompiuterį operacinės sistemos komanda.
Diskų įrenginių naudojimas
55
Sample