HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 63 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 103
USB įrenginio prijungimas
ĮSPĖJIMAS:
kad nesugadintumėte USB jungties, įrenginį prijunkite nenaudodami jėgos.
Prijunkite įrenginio USB kabelį prie USB prievado.
PASTABA:
šis paveikslėlis gali šiek tiek skirtis nuo jūsų kompiuterio.
Kai įrenginys aptinkamas, išgirsite garsą.
PASTABA:
pirmą kartą prijungus USB įrenginį, informacinių pranešimų srityje pasirodo pranešimas, kad
kompiuteris atpažino įrenginį.
USB įrenginio atjungimas
ĮSPĖJIMAS:
kad nesugadintumėte USB jungties, norėdami atjungti USB įrenginį netraukite laido.
ĮSPĖJIMAS:
kad neprarastumėte informacijos arba sistema netaptų nereaguojanti, atjungdami USB įrenginį
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Norėdami atjungti USB įrenginį, įrašykite informaciją ir uždarykite visas su įrenginiu susijusias
programas.
2.
Spustelėkite aparatūros pašalinimo piktogramą, esančią „Windows“ darbalaukio pranešimų srityje,
dešiniojoje užduočių juostos pusėje, ir vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.
3.
Atjunkite įrenginį.
USB įrenginio naudojimas
53
Sample