HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 60 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 103
7
Išorinės kortelės ir įrenginiai
Atminties kortelių skaitytuvų naudojimas
Papildomose atminties kortelėse galite saugiai laikyti duomenis ir patogiai juos bendrinti. Šios kortelės
dažnai naudojamos kartu su skaitmeninėmis kameromis ir PDA (personal digital assistant – asmeninis
skaitmeninis padėjėjas), taip pat su kitais kompiuteriais.
Norėdami sužinoti, kuriuos atminties kortelių formatus palaiko jūsų kompiuteris, žr.
„Susipažinimas su
kompiuteriu“
4
puslapyje
.
Atminties kortelės įdėjimas
ĮSPĖJIMAS:
kad nesugadintumėte atminties kortelės jungčių, jos nedėkite per jėgą.
1.
Laikykite kortelę taip, kad etiketė būtų viršuje, o jungtys būtų nukreiptos į kompiuterį.
2.
Įdėkite kortelę į atminties kortelių skaitytuvą ir spauskite, kol ji
XŗVLƬNVXRV³
Kai bus aptiktas įrenginys, girdėsite garsą ir bus rodomas parinkčių meniu.
Atminties kortelės išėmimas
ĮSPĖJIMAS:
kad neprarastumėte duomenų ir sistema netaptų neveiksni, išimdami atminties kortelę atlikite
toliau nurodytus veiksmus.
1.
Įrašykite informaciją ir uždarykite visas su atminties kortele susijusias programėles.
2.
„Windows“ darbalaukio pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje, spustelėkite aparatūros
atjungimo piktogramą. Tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
50
7 skyrius
Išorinės kortelės ir įrenginiai
Sample