HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 58 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 103
Išorinio kintamosios srovės šaltinio naudojimas
PERSPĖJIMAS!
Nekraukite kompiuterio akumuliatoriaus būdami lėktuve.
PERSPĖJIMAS!
Kad išvengtumėte galimų saugos problemų, naudokite tik su kompiuteriu pateikiamą
kintamosios srovės adapterį, HP pateiktą atsarginį kintamosios srovės adapterį arba suderinamą kintamosios
srovės adapterį, įsigytą iš HP.
PASTABA:
jei reikia informacijos apie prijungimą prie kintamosios srovės šaltinio, žr.
sąrankos instrukcijų
plakate, kuris pridedamas kompiuterio dėžutėje.
Išorinis kintamosios srovės šaltinis – tai patvirtintas kintamosios srovės adapteris, papildomas prijungimo ar
išplėtimo įrenginys.
Kompiuterį prie išorinio kintamosios srovės šaltinio junkite esant bet kuriai iš šių sąlygų:
Įkraudami arba kalibruodami akumuliatorių
Diegdami arba
PRGLƬNXRGDPL
sistemos programinę įrangą
Įrašydami informaciją į CD, DVD ar BD (tik tam tikruose modeliuose)
Kai paleidžiate disko defragmentavimo programą
Kai kuriama atsarginė kopija arba atliekamas atkūrimas
Kai jungiate kompiuterį prie išorinio kintamosios srovės šaltinio:
Pradedamas krauti akumuliatorius.
Jei kompiuteris įjungtas, pasikeičia energijos matuoklio piktogramos vaizdas pranešimų srityje.
Kai atjungiate išorinį kintamosios srovės šaltinį:
Kompiuteris pradeda naudoti akumuliatoriaus galią.
Ekrano ryškumas automatiškai sumažėja, kad būtų taupoma akumuliatoriaus saugoma energija.
48
6 skyrius
Maitinimo valdymas
Sample