HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 57 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 103
Jei kompiuteris įjungtas arba veikia miego režimu, jis trumpai veikia miego režimu, o tada išsijungia.
Neįrašyta informacija prarandama.
Ką daryti, kai akumuliatoriuje lieka mažai energijos
Žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio problemos sprendimas, kai pasiekiamas išorinis maitinimo šaltinis
Prijunkite vieną iš įrenginių:
Kintamosios srovės adapteris
Papildomas prijungimas prie stotelės arba išplėtimo įrenginio
Papildomas maitinimo adapteris, įsigytas kaip priedas iš HP
Problemos dėl žemo akumuliatoriaus įkrovos lygio sprendimas, kai nepasiekiamas joks išorinis maitinimo šaltinis
Norėdami išspręsti su beveik išsekusiu akumuliatoriumi susijusią problemą, kai neprieinamas joks maitinimo
šaltinis, įrašykite darbą ir išjunkite kompiuterį.
Akumuliatoriaus energijos taupymas
Pradžios ekrane įveskite
maitinimas
, pasirinkite
Parametrai
, tada pasirinkite
Maitinimo parinktys
.
Naudodami energijos vartojimo parinktis pasirinkite taupaus energijos vartojimo parametrus.
Išjunkite belaidžio ir vietinio tinklo LAN ryšius ir uždarykite modemo programas, kai jų nenaudojate.
Atjunkite išorinius įrenginius, kurie neprijungti prie išorinio maitinimo šaltinio, kai jų nenaudojate.
Sustabdykite, išjunkite arba pašalinkite bet kokias išorines atminties korteles, kuriomis nesinaudojate.
Sumažina ekrano šviesumą.
Prieš palikdami darbą, inicijuokite miego režimą arba išjunkite kompiuterį.
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas
47
Sample