HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 55 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 103
Papildomos informacijos apie akumuliatorių ieškojimas
„HP Support Assistant“ pateikia toliau nurodytus akumuliatoriui skirtus įrankius ir informaciją. Norėdami
pasiekti akumuliatoriaus informaciją, pradžios ekrane pasirinkite programą
HP Support Assistant
ir
pasirinkite
Akumuliatorius ir efektyvumas
.
akumuliatoriaus patikrinimo įrankis, skirtas akumuliatoriaus veikimui išbandyti,
informacija apie kalibravimą, maitinimo valdymą, tinkamą priežiūrą ir laikymą, kad akumuliatorių būtų
galima naudoti ilgiau,
informacija apie akumuliatorių rūšis,
VSHFLƬNDFLMDV±
naudojimo laiką ir talpą.
Kaip pasiekti informaciją apie akumuliatorių:
Norėdami pasiekti akumuliatoriaus informaciją, pradžios ekrane pasirinkite programą
HP Support
Assistant
ir pasirinkite
Akumuliatorius ir efektyvumas
.
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas
45
Sample