HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 54 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 103
Skirtingos energijos matuoklio piktogramos rodo, ar kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus
energiją, ar išorinį maitinimo šaltinį. Akumuliatoriui pasiekus žemą ar kritinį įkrovos lygį, parodomas
pranešimas.
Slaptažodžio apsaugos nustatymas pabundant
Norėdami nustatyti, kad kompiuteris reikalautų slaptažodžio, kai nutraukiamas miego arba užmigdymo
režimas, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
1.
Pradžios ekrane įveskite
energijos vartojimo parinktys
ir pasirinkite
Energijos vartojimo
parinktys
.
2.
Kairiojoje srityje spustelėkite
Reikalauti slaptažodžio pabundant
.
3.
Spustelėkite
Keisti šiuo metu neprieinamus parametrus
.
4.
Spustelėkite
Reikalauti slaptažodžio (rekomenduojama)
.
PASTABA:
jei reikia sukurti vartotojo abonemento slaptažodį arba pakeisti esamo vartotojo
abonemento slaptažodį, spustelėkite
Kurti arba keisti vartotojo abonemento slaptažodį
ir vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus. Jei vartotojo abonemento slaptažodžio kurti arba keisti nereikia,
pereikite prie 5 veiksmo.
5.
Spustelėkite
Įrašyti keitimus
.
Akumuliatoriaus energijos naudojimas
PERSPĖJIMAS!
Kad išvengtumėte galimų saugumo problemų, naudokite tik kartu su kompiuteriu pateiktą,
atsarginį arba suderinamą akumuliatorių, įsigytą iš HP.
Prie išorinio maitinimo šaltinio neprijungtas kompiuteris vartoja akumuliatoriaus energiją. Akumuliatoriaus
naudojimo laikas priklauso nuo energijos vartojimo valdymo parametrų, veikiančių programų, ekrano
šviesumo, prie kompiuterio prijungtų išorinių įrenginių ir kitų veiksnių. Laikant akumuliatorių kompiuteryje,
kai kompiuteris prijungtas prie kintamosios srovės šaltinio, akumuliatorius įkraunamas, taip pat jūsų darbas
apsaugomas, jei nutrūksta maitinimas. Jei kompiuterio akumuliatorius įkrautas ir kompiuteris naudoja
išorinio kintamosios srovės šaltinio energiją, nuo kompiuterio atjungus kintamosios srovės adapterį,
kompiuteris automatiškai persijungia į maitinimą iš akumuliatoriaus.
PASTABA:
kai atjungiate kintamosios srovės šaltinį, ekrano ryškumas automatiškai sumažėja, kad būtų
sumažintas akumuliatoriaus naudojimo laikas. Tam tikruose kompiuterio modeliuose galima perjungti
JUDƬNRV
režimus ir pailginti akumuliatoriaus įkrovos naudojimo laiką.
Gamykloje užsandarintas akumuliatorius
Jei norite stebėti akumuliatoriaus būseną arba jei akumuliatorius nebelaiko įkrovos, naudodami priemonę
„Žinynas ir palaikymas“ paleiskite akumuliatoriaus patikrinimą. Jei norite peržiūrėti informaciją apie
akumuliatorių, pradžios ekrane įveskite
palaikymas
, pasirinkite programėlę
HP Support Assistant
, tada
pasirinkite
Akumuliatorius ir efektyvumas
. Jei atlikus akumuliatoriaus patikrinimą nurodoma, kad
akumuliatorių reikia pakeisti, kreipkitės į palaikymo tarnybą.
Šio produkto akumuliatoriaus (-ių) patys vartotojai lengvai nepakeis. Išėmus arba pakeitus akumuliatorių
garantija gali būti netaikoma. Jei akumuliatorius greitai išsikrauna, kreipkitės į techninės pagalbos centrą.
Pasenus akumuliatoriui neišmeskite jo kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Vadovaukitės vietiniais savo
šalies akumuliatorių šalinimo teisės aktais ir reglamentais.
44
6 skyrius
Maitinimo valdymas
Sample