HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 52 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 103
6
Maitinimo valdymas
PASTABA:
kompiuteryje gali būti įjungimo / išjungimo mygtukas arba maitinimo jungiklis. Terminas
įjungimo / išjungimo mygtukas
šiame vadove vartojamas nurodant abiejų tipų maitinimo valdiklius.
Kompiuterio išjungimas
ĮSPĖJIMAS:
išjungiant kompiuterį neįrašyta informacija bus prarasta.
Išjungimo komanda uždaro visas atidarytas programas, įskaitant operacinę sistemą, ir tada išjungia ekraną ir
kompiuterį.
Išjunkite kompiuterį esant vienai iš toliau nurodytų sąlygų:
kai reikia pakeisti akumuliatorių arba pasiekti komponentus kompiuterio viduje
kai prijungiate išorinį aparatūros įrenginį, kuris nejungiamas prie „Universal Serial Bus“ (USB) prievado
kai kompiuteris bus nenaudojamas ir atjungtas iš išorinio maitinimo šaltinio ilgą laiko tarpą
Nors kompiuterį galite išjungti paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką, rekomenduojama naudoti „Windows“
išjungimo komandą:
PASTABA:
jei kompiuteris veikia miego arba užmigdymo režimu, pirmiausia turite nutraukti šias būsenas
trumpai paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ir tik tuomet išjungti kompiuterį.
1.
Išsaugokite savo darbą ir uždarykite visas atidarytas programas.
2.
Pradžios ekrane nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį arba apatinį dešinįjį ekrano kampą.
3.
Spustelėkite
Parametrai
, piktogramą
Maitinimas
, tada spustelėkite
Išjungti
.
– arba –
Apatiniame kairiajame ekrano kampe dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite pradžios mygtuką,
pasirinkite
Išjungti arba atsijungti
, tada pasirinkite
Išjungti
.
Jei kompiuteris nereaguoja ir negalite jo išjungti aprašytais būdais, pabandykite atlikti tokius veiksmus toliau
nurodyta tvarka.
Spauskite
ctrl
+
alt
+
delete
. Spustelėkite piktogramą
Maitinimas
ir
Išjungti
.
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką mažiausiai 5 sekundes.
Atjunkite kompiuterį nuo išorinio maitinimo šaltinio.
Modeliuose, kuriuose yra keičiamasis akumuliatorius, išimkite akumuliatorių. Modeliuose, kuriuose yra
gamykloje užsandarinta baterija, paspauskite ir bent 15 sekundžių palaikykite paspaudę įjungimo /
išjungimo mygtuką.
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas
Energijos taupymo būsenų naudojimas
Miego režimas yra suaktyvintas gamykloje.
42
6 skyrius
Maitinimo valdymas
Sample