HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 51 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 103
Kad nustatytumėte kelis vaizdo įrenginius, atlikite šiuos veiksmus:
1.
Prijunkite išorinius monitoriaus įrenginius prie kompiuterio pagrindo arba prijungimo stoties VGA
prievadų ar „DisplayPort“ (DP) jungčių.
2.
Kai „Windows“ aptinka monitorių, prijungtą prie DP šakotuvo, ekrane parodomas
DisplayPort Topology
1RWLƬFDWLRQ
(„DisplayPort“ topologijos pranešimo) dialogo langas. Spustelėkite atitinkamas parinktis ir
NRQƬJŅUXRNLWH
savo ekranus. Prijungus kelis ekranus, galima naudotis funkcija
„Dubliuoti“
kompiuterio ekranas rodomas visuose prijungtuose vaizdo įrenginiuose – arba naudotis funkcija
„Pratęsti“
– kompiuterio ekrane rodomas vaizdas ištęsiamas per visus prijungtus vaizdo įrenginius.
PASTABA:
jei toks dialogo langas nerodomas, patikrinkite, ar visi išoriniai vaizdo įrenginiai yra prijungti
prie tinkamų šakotuvo prievadų. Jei reikia daugiau informacijos, pradžios ekrane įrašykite
ekrano
skiriamoji geba
arba paspauskite
fn
+
f4
ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Su „Miracast“ suderinamų belaidžių ekranų naudojimas ir prijungimas (tik tam
tikruose modeliuose)
Norėdami naudoti ir prijungti su „Miracast“ suderinamus belaidžius ekranus neišjungdami esamų
programėlių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Norėdami atidaryti „Miracast“:
Nuveskite žymeklį į pradžios ekrano viršutinį arba apatinį dešinįjį kampą, kad būtų parodyti mygtukai,
spustelėkite
Įrenginiai
,
Projektuoti
, tada vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.
– arba –
Kai kuriuose kompiuterio modeliuose pradžios ekrane spustelėkite piktogramą
HP Quick Access to
Miracast
ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Vaizdo įrašai
41
Sample