HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 41 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 103
Sparčiųjų klavišų
kombinacija
Aprašas
fn
+
f3
Įjungiamas ir išjungiamas foninis klaviatūros apšvietimas.
PASTABA:
klaviatūros foninis apšvietimas įjungiamas gamykloje. Norėdami pailginti akumuliatoriaus
naudojimo laiką išjunkite klaviatūros foninį apšvietimą.
fn
+
f4
Perjungia vaizdą iš vieno prie sistemos prijungto vaizdo įrenginio į kitą. Pavyzdžiui, jei prie kompiuterio
prijungtas monitorius, kelis kartus paspaudus klavišus
fn
+
f4
vaizdas kompiuterio ekrane papildomai bus
rodomas monitoriaus ekrane, kad vienu metu vaizdą matytumėte kompiuteryje ir monitoriuje.
Dauguma išorinių monitorių vaizdo informaciją iš kompiuterio priima naudodami išorinio VGA vaizdo
standartą. Sparčiuoju klavišu
fn
+
f4
galite įjungti vaizdą ir kituose įrenginiuose, gaunančiuose vaizdo
informaciją iš kompiuterio.
fn
+
f5
Sumažinamas ekrano šviesumo lygis.
fn
+
f6
Padidinamas ekrano šviesumo lygis.
fn
+
f8
Sumažinamas garsiakalbių garsumas.
fn
+
f9
Padidina garsiakalbių garsumą.
fn
+
f10
Išjungia mikrofoną.
Pertraukti
fn
+
R
Sustabdoma arba pertraukiama.
Slinkties
klavišas
fn
+
C
Užrakina langelį.
Sys Rq
fn
+
S
Siunčia programavimo užklausą.
Klaviatūrų naudojimas
Kompiuteryje yra įtaisytoji skaitmenų klaviatūra arba integruotoji skaitmenų klaviatūra. Be to, prie jo galima
prijungti pasirinktinę išorinę skaitmenų klaviatūrą ar pasirinktinę klaviatūrą su skaitmenų klavišais.
Klaviatūros naudojimas
31
Sample