HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 35 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 103
Jutiklinės planšetės išjungimas ir įjungimas
Norėdami išjungti arba įjungti jutiklinę planšetę, greitai du kartus bakstelėkite jutiklinės planšetės įjungimo /
išjungimo mygtuką.
Bakstelėjimas
Norėdami ką nors pasirinkti ekrane, naudokite bakstelėjimo funkciją jutiklinėje planšetėje.
Pasirinkite vienu pirštu bakstelėdami jutiklinės planšetės zonoje. Jei norite jį atidaryti, bakstelėkite
elementą dukart.
Slinkimas
Slinkimas patogus judant į puslapio ar vaizdo viršų, apačią arba šonus.
Padėkite šiek tiek praskirtus pirštus ant jutiklinės planšetės zonos ir vilkite juos į viršų, apačią, kairę
arba dešinę.
Žymiklio įrenginių naudojimas
25
Sample