HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 32 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 103
Jei reikia daugiau informacijos, žr. HP GPS ir vietos programinės įrangos žinyne.
„Bluetooth“ belaidžių įrenginių naudojimas
„Bluetooth“ įrenginys užtikrina mažo diapazono belaidį ryšį, pakeičiantį
Ƭ]LQLō
kabelių jungtis, kurios
paprastai jungia elektroninius įrenginius, pavyzdžiui:
kompiuterius (stalinius, nešiojamuosius, delninius)
telefonus (mobiliuosius, belaidžius, išmaniuosius)
vaizdo perteikimo įrenginius (spausdintuvus, fotoaparatus)
garso įrenginius (ausines, garsiakalbius)
pelę
„Bluetooth“ įrenginius galima sujungti kaip lygiaverčius mazgus ir sukurti asmeninį „Bluetooth“ įrenginių
tinklą (PAN). Informacijos, kaip
NRQƬJŅUXRWL
ir naudoti „Bluetooth“ įrenginius, rasite „Bluetooth“ programinės
įrangos žinyne.
Prijungimas prie laidinio tinklo
Laidinis ryšys yra 2 tipų: vietinis tinklas (LAN) ir modemo ryšys. LAN ryšys, kuriam naudojamas tinklo kabelis,
daug spartesnis už modemo ryšį, kuriam naudojamas telefono kabelis. Abu kabeliai parduodami atskirai.
PERSPĖJIMAS!
Kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro arba nesugadintumėte įrangos, nejunkite
modelio arba telefono kabelio į RJ-45 (tinklo) lizdą.
Prisijungimas prie vietinio tinklo (LAN)
LAN ryšį naudokite, jei norite prijungti kompiuterį tiesiogiai prie kelvedžio namuose (o ne jungtis belaidžiu
ryšiu) arba jei norite prisijungti prie esamo biuro tinklo.
Jungiantis prie LAN tinklo būtinas 8 kontaktų RJ-45 tinklo kabelis.
Norėdami prijungti tinklo kabelį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite tinklo kabelį prie kompiuterio tinklo lizdo
(1)
.
22
3 skyrius
Prisijungimas prie tinklo
Sample