HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 31 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 103
Su kompiuteriu pateikta daugiau informacijos apie HP mobilųjį plačiajuostį ryšį ir kaip įjungti norimo tinklo
operatoriaus paslaugą.
SIM kortelės įdėjimas ir išėmimas (tik tam tikruose modeliuose)
ĮSPĖJIMAS:
kad nesugadintumėte jungčių, SIM kortelės nedėkite per jėgą.
Norėdami įdėti SIM kortelę, atlikite šiuos veiksmus:
1.
Išjunkite kompiuterį naudodami išjungimo komandą.
2.
Uždarykite ekraną.
3.
Atjunkite visus išorinius įrenginius, prijungtus prie kompiuterio.
4.
Atjunkite elektros kabelį nuo kintamosios srovės lizdo.
5.
SIM kortelę įdėkite į SIM kortelės lizdą ir stumkite tol, kol ji bus patikimai įdėta.
PASTABA:
jūsų kompiuterio SIM kortelė gali šiek tiek skirtis nuo šio skyriaus iliustracijos.
6.
Iš naujo prijunkite kompiuterį prie išorinio maitinimo šaltinio.
7.
Iš naujo prijunkite išorinius įrenginius.
8.
Įjunkite kompiuterį.
Jei SIM kortelę norite išimti, spustelėkite SIM kortelę ir paskui išimkite iš lizdo.
„HP Mobile Connect“ naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
„HP Mobile Connect“ yra iš anksto apmokama plačiajuosčio mobiliojo ryšio paslauga, kuria jūsų kompiuteris
nebrangiai, saugiai ir lanksčiai prijungiamas prie plačiajuosčio mobiliojo ryšio. Kad galėtumėte naudotis „HP
Mobile Connect“, jūsų kompiuteryje turi būti SIM kortelė ir programa
HP Mobile Connect
. Norėdami sužinoti
daugiau apie „HP Mobile Connect“ ir kur ją galima rasti, apsilankykite tinklalapyje
go/
mobileconnect
.
GPS naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
Jūsų kompiuteryje gali būti įdiegtas visuotinės padėties nustatymo sistemos (GPS) įrenginys. GPS palydovai
GPS sistemoms teikia informaciją apie vietovę, greitį ir kryptį.
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
21
Sample