HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 30 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 103
Prisijungimas prie WLAN
Norėdami prisijungti prie WLAN tinklo, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Įsitikinkite, kad WLAN įrenginys įjungtas. Jei jis įjungtas, dega belaidžio ryšio lemputė. Jei belaidžio ryšio
lemputė nedega, paspauskite belaidžio ryšio mygtuką.
PASTABA:
kai kuriuose modeliuose, kai visi belaidžiai įrenginiai išjungti, belaidžio ryšio lemputė dega
geltonai.
2.
Pradžios ekrane nukreipkite žymiklį į viršutinį dešinįjį arba apatinį dešinįjį ekrano kampą, kad būtų
parodyti mygtukai.
3.
Pasirinkite
Parametrai
, tada spustelėkite tinklo būsenos piktogramą.
4.
Iš sąrašo pasirinkite savo WLAN.
5.
Spustelėkite
Jungtis
.
Jei WLAN tinklas apsaugotas, turėsite įvesti saugos kodą. Įrašykite kodą ir spustelėkite
Prisijungti
.
PASTABA:
jei sąraše jokių WLAN tinklų nėra, gali būti, kad esate už belaidžio kelvedžio arba prieigos
taško diapazono ribų.
PASTABA:
jei nematote WLAN, prie kurio norite prisijungti, „Windows“ darbalaukyje dešiniuoju pelės
klavišu spustelėkite tinklo būsenos piktogramą ir pasirinkite
Atidaryti tinklo ir bendrinimo centrą
.
Spustelėkite
Sukurti naują ryšį arba tinklą
. Parodomas parinkčių, kurias naudodami galite ieškoti tinklo
ir prie jo prisijungti rankiniu būdu arba sukurti naują tinklo ryšį, sąrašas.
6.
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir užbaikite prisijungimo procesą.
Užmezgę ryšį, pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje, užveskite pelės žymiklį ant tinklo būsenos
piktogramos ir patikrinkite ryšio pavadinimą bei būseną.
PASTABA:
veikimo diapazonas (kaip toli sklinda belaidžio ryšio signalai) priklauso nuo WLAN įdiegimo,
kelvedžio gamintojo ir trikdžių iš kitų elektroninių įrenginių arba struktūrinių užtvarų, pvz., sienų ar grindų.
HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio kompiuteryje įtaisyta priemonė, palaikanti mobiliojo plačiajuosčio ryšio
paslaugas. Naujasis kompiuteris, prisijungus prie mobiliojo ryšio operatoriaus tinklo, suteikia galimybę
prisijungti prie interneto, siųsti el. laiškus arba prisijungti prie įmonės tinklo – nereikia naudoti Wi-Fi prieigos
taškų.
PASTABA:
jei jūsų kompiuteryje yra „HP Mobile Connect“, toliau pateikiamos instrukcijos jums netaikomos.
Žr. skyrių
„HP Mobile Connect“ naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
21
puslapyje
.
Kad suaktyvintumėte mobiliojo plačiajuosčio ryšio paslaugą, jums gali reikėti HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio
modulio serijos numerio (IMEI). Serijos numerį rasite akumuliatoriaus skyriuje esančiame lipduke, po
nuimamu techninės priežiūros dangteliu arba ekrano nugarėlėje.
Kai kurių mobiliojo tinklo operatorių paslaugoms gauti naudojamos SIM kortelės. SIM kortelėje yra pagrindinė
informacija apie jus, pvz., asmens
LGHQWLƬNDYLPR
numeris (PIN), taip pat tinklo informacija. Kai kuriuose
kompiuteriuose SIM kortelė yra įdėta iš anksto. Jei SIM kortelė nebuvo įdėta iš anksto, ji gali būti pridėta prie
kompiuterio, HP mobiliojo plačiajuosčio ryšio pakuotėje, arba mobiliojo tinklo operatorius ją gali pateikti
atskirai.
Jei reikia informacijos, kaip įdėti ir išimti SIM kortelę, žr.
SIM kortelės įdėjimas ir išėmimas (tik tam tikruose
modeliuose)
21
puslapyje
.
20
3 skyrius
Prisijungimas prie tinklo
Sample