HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 26 of 103)

Languages: Lithuanian
Pages:103
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 103
Komponentas
Aprašas
Mirksi: kompiuteris veikia miego režimu (energijos
taupymo būsena). Kompiuteris nebetiekia energijos į
ekraną ir kitus komponentus, kuriems jos nereikia.
Nedega: kompiuteris išjungtas arba veikia
sulaikytosios veiksenos režimu. Sulaikytoji veiksena
– tai energijos taupymo būsena, kuria naudojama
mažiausiai energijos.
(3)
Akumuliatoriaus lemputė
Prijungus kintamosios srovės šaltinį:
Balta: akumuliatorius įkrautas daugiau nei 90
procentų.
Geltona: akumuliatorius įkrautas 0–90 procentų.
Nedega: akumuliatorius nekraunamas.
Atjungus kintamosios srovės šaltinį (akumuliatorius
neįkraunamas):
Mirksi geltona: akumuliatorius pasiekė žemą įkrovos
lygį. Akumuliatoriui pasiekus kritinį įkrovos lygį,
akumuliatoriaus lemputė ima greitai mirksėti.
Nedega: akumuliatorius nekraunamas.
(4)
Diskų įrenginio lemputė
Mirksi balta: standusis diskas yra naudojamas.
Geltona: „HP 3D DriveGuard“ laikinai sustabdė
standųjį diską.
PASTABA:
Daugiau informacijos apie HP 3D DriveGuard
rasite skyriuje
„HP 3D DriveGuard“ naudojimas (tik tam
tikruose modeliuose)
57
puslapyje
.
16
2 skyrius
Susipažinimas su kompiuteriu
Sample