HP 255 G3 user manual download (Page 9 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 83
Uporaba tipk
......................................................................................................................
38
Uporaba ukaznih tipk
........................................................................................
38
Uporaba bližnjičnih tipk sistema Windows
........................................................
39
Uporaba vročih tipk
...........................................................................................
39
Uporaba vgrajene številske tipkovnice
..............................................................................
39
6
Upravljanje napajanja
.....................................................................................................................................
40
Zagon stanja spanja ali mirovanja
......................................................................................................
40
Intel Rapid Start Technology (samo pri nekaterih modelih)
...............................................
40
Ročni preklop v stanje spanja in iz njega
...........................................................................
41
Ročni preklop v stanje mirovanja in iz njega (samo pri nekaterih modelih)
.......................
41
Nastavitev zaščite z geslom ob bujenju
.............................................................................
41
Uporaba merilnika porabe in nastavitve porabe energije
...................................................................
42
Napajanje iz akumulatorja
..................................................................................................................
42
Akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik
......................................................................
42
Iskanje podatkov o akumulatorju
.......................................................................................
43
Varčevanje z energijo akumulatorja
...................................................................................
43
Ugotavljanje nizke ravni akumulatorja
...............................................................................
44
Reševanje stanja praznega akumulatorja
..........................................................................
44
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko je na voljo zunanji vir
napajanja
...........................................................................................................
44
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko vir napajanja ni na voljo
.............
44
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko se računalnik ne more zbuditi
iz stanja mirovanja
............................................................................................
44
Shranjevanje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
..............................................
44
Odlaganje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
..................................................
45
Zamenjava akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
.................................................
45
Napajanje iz zunanjega vira
...............................................................................................................
45
Odpravljanje težav z napajanjem
.......................................................................................
46
Osvežitev vsebine programske opreme s tehnologijo Intel Smart Connect Technology (samo pri
nekaterih modelih)
..............................................................................................................................
46
Zaustavitev (izklop) računalnika
.........................................................................................................
46
Hibridna grafika in dvojna grafika AMD (samo pri nekaterih modelih)
...............................................
47
Uporaba hibridne grafike (samo pri nekaterih modelih)
.....................................................
47
Uporaba dvojne grafike AMD (samo pri nekaterih modelih)
..............................................
48
7
Vzdrževanje računalnika
.................................................................................................................................
49
Izboljšanje delovanja
..........................................................................................................................
49
Ravnanje s pogoni
.............................................................................................................
49
Uporaba programa za defragmentiranje diska
..................................................................
49
Uporaba programa za čiščenje diska
................................................................................
50
ix
Sample