HP 255 G3 user manual download (Page 82 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 83
mirovanje
med kritičnim stanjem
akumulatorja
44
preklop iz
41
preklop v
41
miška, zunanja
nastavitev možnosti
28
N
nalepka Bluetooth
15
nalepka s potrdilom za uporabo v
brezžičnem omrežju
15
nalepke
Bluetooth
15
potrdilo za uporabo v
brezžičnem omrežju
15
serijska številka
15
servisna
15
upravna
15
WLAN
15
namestitev
dodatna ključavnica
varnostnega kabla
56
pomembne varnostne
posodobitve
55
napajalni priključek,
prepoznavanje
7
napajalnik
7
napajalnik, preskušanje
46
napajanje
66
akumulator
42
napajanje iz akumulatorja
42
naprava Bluetooth
16, 21
naprava WLAN
15
naprava WWAN
20
naprave z visoko ločljivostjo,
priključitev
26, 27
nastavitev internetne povezave
19
nastavitev omrežja WLAN
19
nastavitev zaščite z geslom ob
bujenju
41
neodziven sistem
46
nizka raven akumulatorja
44
notranja mikrofona,
prepoznavanje
23
notranje stikalo zaslona,
prepoznavanje
9
notranji mikrofon, prepoznavanje
9
num lock, tipka, prepoznavanje
13
O
območje sledilne ploščice,
prepoznavanje
10
obnovitev
bliskovni pogon USB
64
diski
61, 64
HP Recovery Manager
63
mediji
64
možnosti
62
podprti diski
61
sistem
63
uporaba medijev HP
Recovery
62
zagon
64
zgodovina datotek Windows
62
obnovitev pomanjšane podobe
64
obnovitev prvotnega sistema
63
obnovitev sistema
63
obnovitveni mediji
izdelava
61
izdelava s programom HP
Recovery Manager
62
omrežni priključek,
prepoznavanje
7
optični pogon, prepoznavanje
6,
23
osnovni posnetek sistema
izdelava
63
P
particija HP Recovery
obnovitev
64
odstranjevanje
65
particija za obnovitev
odstranjevanje
65
podatki o akumulatorju, iskanje
43
podjetje, povezava WLAN
20
podprti diski
obnovitev
61
podrsanje z desnega roba
36
podrsanje z levega roba
36
podrsanje z roba
36
podrsanje z zgornjega roba
37
pomembne varnostne
posodobitve, nameščanje
55
posodobitve programske opreme
HP in programske opreme drugih
proizvajalcev, nameščanje
56
posodobitve programske opreme,
nameščanje
55
pošiljanje računalnika
51
poteza drsenja po sledilni
ploščici
29
poteza sukanja na sledilni
ploščici
30
poteze na sledilni ploščici
drsenje
29
sukanje
30
potovanje z računalnikom
15, 44,
51
povečanje, gib zaslona na dotik
35
povezava javnega omrežja
WLAN
20
povezava v omrežje WLAN
20
preskušanje napajalnika
46
preskušanje zvočnih funkcij
25
prezračevalni reži,
prepoznavanje
7, 14
priključek za izhod zvoka
(slušalke)/vhod zvoka
(mikrofon)
7, 24
priključek, napajanje
7
priključki
izhod zvoka (slušalke)/vhod
zvoka (mikrofon)
7, 24
omrežje
7
RJ-45 (omrežni)
7
programska oprema
čiščenje diska
50
program za defragmentiranje
diska
49
programska oprema za čiščenje
diska
50
programska oprema za
defragmentiranje diska
49
programska oprema za internetno
zaščito, uporaba
55
programska oprema za požarni
zid
55
protivirusna programska oprema,
uporaba
55
70
Stvarno kazalo
Sample