HP 255 G3 user manual download (Page 80 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 83
12
Elektrostatična razelektritev
Elektrostatična razelektritev je sprostitev statične elektrike pri stiku dveh predmetov, na primer
električni šok, ki ga občutite, ko se sprehodite po preprogi in se dotaknete kovinske kljuke na vratih.
Razelektritev statične elektrike prek prstov ali drugih elektrostatičnih prevodnikov lahko poškoduje
elektronske komponente. Če želite preprečiti poškodbe računalnika, poškodbe pogona ali izgubo
podatkov, upoštevajte ta opozorila:
Če morate zaradi navodil za odstranjevanje ali namestitev odklopiti računalnik, najprej preverite,
ali je ustrezno ozemljen, nato pa odstranite pokrov.
Komponente pustite v embalaži, ki jih ščiti pred elektrostatiko, dokler jih ne nameravate
namestiti.
Ne dotikajte se stikov, priključkov in vezja. Elektronskih komponent se čim manj dotikajte.
Uporabljajte nemagnetna orodja.
Preden začnete delati s komponentami, se razelektrite, tako da se dotaknete nepobarvane
kovinske površine komponente.
Če komponento odstranite, jo odložite v embalažo, ki jo ščiti pred statično elektriko.
68
Poglavje 12
Elektrostatična razelektritev
Sample