HP 255 G3 user manual download (Page 79 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 83
Delovno okolje
Dejavnik
Metrični sistem
Ameriški sistem
Temperatura
Delovna
od 5 do 35 °C
od 41 do 95 °F
Nedelovna
od -20 do 60 °C
od -4 do 140 °F
Relativna vlažnost
(brez kondenzacije)
Delovna
od 10 do 90 %
od 10 do 90 %
Nedelovna
od 5 do 95 %
od 5 do 95 %
Največja nadmorska višina
(brez pritiska)
Delovna
od -15 do 3.048 m
od -50 do 10.000 čevljev
Nedelovna
od -15 do 12.192 m
od -50 do 40.000 čevljev
Delovno okolje
67
Sample