HP 255 G3 user manual download (Page 78 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 83
11
Specifikacije
Napajalni vhod
Informacije o napajanju v tem razdelku vam lahko pomagajo, če nameravate z računalnikom potovati
v tujino.
Računalnik deluje z enosmernim napajanjem, ki se lahko napaja iz izmeničnega ali enosmernega
vira. Vir omrežnega napajanja mora imeti nazivno vrednost 100–240 V in 50–60 Hz. Računalnik lahko
napajate iz samostojnega vira enosmerne napetosti, vendar priporočamo, da uporabljate le
napajalnik ali napajalni kabel, ki ga je za ta računalnik odobrilo podjetje HP.
Računalnik lahko deluje z enosmernim tokom v okviru naslednjih specifikacij. Delovna napetost in tok
sta odvisna od platforme.
Napajalni vhod
Napetost
Delovna napetost in tok
19,5 V enosmernega toka pri 2,31 A – 45 W
19,5 V enosmernega toka pri 3,33 A – 65 W
Priključek za enosmerni tok zunanjega
napajanja HP
OPOMBA:
Ta izdelek je zasnovan za napajalne sisteme IT na Norveškem z medfazno napetostjo,
ki ne presega 240 V rms.
OPOMBA:
Delovna napetost in tok računalnika sta navedena na upravni nalepki.
66
Poglavje 11
Specifikacije
Sample