HP 255 G3 user manual download (Page 71 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 83
Prenos posodobitve BIOS-a
POZOR:
Če želite preprečiti poškodbo računalnika ali neuspešno namestitev, prenesite in
namestite posodobitve BIOS-a le, ko je računalnik z napajalnikom priklopljen na zanesljiv vir
zunanjega napajanja. Ne prenašajte ali nameščajte posodobitev BIOS-a, če se računalnik napaja iz
akumulatorja, če je v dodatni združitveni napravi ali je priklopljen na dodatni vir napajanja. Med
prenašanjem in namestitvijo upoštevajte ta navodila:
Ne prekinjajte napajanja računalnika tako, da izvlečete napajalni kabel iz vtičnice.
Ne zaustavite računalnika ali aktivirajte spanja ali mirovanja.
Ne vstavite, odstranite, priklopite ali odklopite nobene naprave ali kabla.
1.
Na začetnem zaslonu vnesite
podpora
in izberite program
HP Support Assistant
.
2.
Kliknite
Posodobitve in uglasitve
in nato
Preveri za HP-jeve posodobitve zdaj
.
3.
Če želite poiskati model svojega računalnika in prenesti želeno posodobitev BIOS-a, sledite
navodilom na zaslonu.
4.
V področju za prenos storite naslednje:
a.
Poiščite posodobitev BIOS-a, ki je novejša od trenutno nameščene različice BIOS-a v
računalniku. Zapišite si datum, ime ali drug identifikator. Te podatke boste morda
potrebovali za iskanje posodobitve, potem ko jo boste prenesli na svoj trdi disk.
b.
Če želite prenesti izbrano datoteko na trdi disk, sledite navodilom na zaslonu.
Zapišite si pot do mesta na trdem disku, kamor boste prenesli posodobitev BIOS-a. Ta
podatek boste potrebovali, ko boste pripravljeni na namestitev posodobitve.
OPOMBA:
Če je računalnik povezan v omrežje, se pred namestitvijo kakršnih koli posodobitev
programske opreme, še posebej posodobitev sistemskega BIOS-a, obrnite na skrbnika omrežja.
Postopki za namestitev BIOS-a se razlikujejo. Po končanem prenosu upoštevajte navodila na
zaslonu. Če navodila niso prikazana, storite naslednje:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite
raziskovalec
, nato pa izberite
Raziskovalec
.
2.
Dvokliknite oznako trdega diska. Ime trdega diska je običajno Lokalni disk (C:).
3.
Uporabite pot, ki ste jo prej zabeležili, in na trdem disku odprite mapo, ki vsebuje posodobitev.
4.
Dvokliknite datoteko s končnico .exe (npr.
imedatoteke
.exe).
Namestitev BIOS-a se začne.
5.
Sledite navodilom na zaslonu, če želite dokončati namestitev.
OPOMBA:
Ko se na zaslonu prikaže sporočilo o uspešni namestitvi, lahko s trdega diska izbrišete
preneseno datoteko.
Uporaba orodja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics je vmesnik UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), ki omogoča
zagon diagnostičnih preizkusov, s katerimi ugotovite, ali strojna oprema računalnika deluje pravilno.
Orodje se izvaja zunaj operacijskega sistema, da lahko izolira napake v strojni opremi od težav, ki jih
povzročijo komponente operacijskega sistema ali druge komponente programske opreme.
Uporaba orodja HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
59
Sample