HP 255 G3 user manual download (Page 7 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 83
Kazalo
1
Začetek uporabe
...............................................................................................................................................
1
Obiščite HP-jevo trgovino s programi
...................................................................................................
1
Najboljši postopki
.................................................................................................................................
1
Zabavne stvari, ki jih lahko počnete
.....................................................................................................
2
Dodatni HP-jevi viri
...............................................................................................................................
3
2
Spoznavanje računalnika
..................................................................................................................................
5
Iskanje informacij o strojni in programski opremi računalnika
..............................................................
5
Pregled strojne opreme
.......................................................................................................
5
Pregled programske opreme
...............................................................................................
5
Sprednja stran
......................................................................................................................................
5
Desna stran
..........................................................................................................................................
6
Leva stran
.............................................................................................................................................
7
Zaslon
...................................................................................................................................................
9
Zgornja stran
......................................................................................................................................
10
Sledilna ploščica
................................................................................................................
10
Lučke
.................................................................................................................................
11
Gumb
.................................................................................................................................
12
Tipke
..................................................................................................................................
13
Spodnja stran
.....................................................................................................................................
14
Nalepke
..............................................................................................................................................
15
3
Vzpostavljanje povezave z omrežjem
.............................................................................................................
16
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem
..............................................................................
16
Uporaba brezžičnih kontrolnikov
........................................................................................
16
Uporaba gumba brezžičnega vmesnika
............................................................
16
Uporaba kontrolnikov operacijskega sistema
....................................................
17
Skupna raba podatkov in pogonov ter dostop do programske opreme
.............................
17
Uporaba omrežja WLAN
....................................................................................................
18
Uporaba ponudnika internetnih storitev
............................................................
18
Nastavitev naprave WLAN
................................................................................
19
Konfiguriranje brezžičnega usmerjevalnika
.......................................................
19
Zaščita omrežja WLAN
.....................................................................................
19
Vzpostavljanje povezave z omrežjem WLAN
....................................................
20
Uporaba mobilnega širokopasovnega dostopa HP (samo pri nekaterih modelih)
.............
20
Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth (samo pri nekaterih modelih)
.................................
21
vii
Sample