HP 255 G3 user manual download (Page 69 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 83
3.
Vstavite ključavnico varnostnega kabla v režo varnostnega kabla na računalniku
(3)
, nato s
ključem zaklenite ključavnico.
4.
Odstranite ključ in ga shranite na varno mesto.
Uporaba dodatne ključavnice varnostnega kabla
57
Sample