HP 255 G3 user manual download (Page 66 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 83
Nastavitev gesel sistema Windows
Geslo
Funkcija
Uporabniško geslo
Zaščiti dostop do uporabniškega računa Windows.
Skrbniško geslo
Zaščiti dostop do vsebin računalnika na stopnji skrbnika.
OPOMBA:
S tem geslom ne morete dostopati do vsebin
orodja Setup Utility (BIOS).
Gesla orodja Setup Utility (BIOS)
Geslo
Funkcija
Skrbniško geslo
Vnesti ga morate vedno, ko dostopate do orodja Setup
Utility (BIOS).
Če pozabite skrbniško geslo, ne morete dostopati do
orodja Setup Utility (BIOS).
OPOMBA:
Namesto gesla za vklop lahko uporabite
skrbniško geslo.
OPOMBA:
Svojega skrbniškega gesla ne morete zamenjati
s skrbniškim geslom, ki je nastavljeno v sistemu Windows, in
se ne prikaže, ko ga nastavite, vnesete, spremenite ali
izbrišete.
OPOMBA:
Če ob prvem preverjanju vnesete geslo za
vklop, preden se prikaže sporočilo »Press the ESC key for
Startup Menu« (Pritisnite tipko ESC, če želite odpreti
zagonski meni), boste morali za dostop do orodja Setup
Utility (BIOS) vnesti skrbniško geslo.
Geslo za vklop
Vnesti ga morate vsakič, ko vklopite ali znova zaženete
računalnik oziroma preklopite iz stanja mirovanja.
Če pozabite geslo za vklop, računalnika ne morete
vklopiti ali znova zagnati ali preklopiti iz mirovanja.
OPOMBA:
Namesto gesla za vklop lahko uporabite
skrbniško geslo.
OPOMBA:
Geslo za vklop med nastavljanjem, vnašanjem,
spreminjanjem ali brisanjem ni prikazano.
Nastavljanje, spreminjanje ali brisanje skrbniškega gesla ali gesla za vklop v orodju Setup Utility
(BIOS):
1.
Za zagon orodja Setup Utility (BIOS) vklopite ali znova zaženite računalnik, kratko pritisnite
esc
in nato pritisnite
f10
.
2.
S puščičnimi tipkami izberite
Security
(Varnost) in sledite navodilom na zaslonu.
Spremembe začnejo veljati ob vnovičnem zagonu računalnika.
54
Poglavje 8
Zaščita računalnika in podatkov
Sample