HP 255 G3 user manual download (Page 63 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 83
OPOZORILO!
Če želite preprečiti električni udar in ne želite poškodovati komponent, računalnika ne
čistite, ko je vklopljen.
Izklopite računalnik.
Odklopite omrežno napajanje.
Odklopite vse priklopljene zunanje naprave.
POZOR:
Da bi preprečili poškodbe notranjih komponent, čistilnih sredstev ali tekočin ne pršite po
nobeni površini računalnika. Tekočine, ki pridejo v stik s površino, lahko trajno poškodujejo notranje
komponente.
Čiščenje zaslona (All-in-One ali prenosniki)
Zaslon previdno obrišite z mehko krpo brez nitk, ki ste jo navlažili z blagim čistilom za steklo, v
katerem ni alkohola. Preden zaprete pokrov zaslona, preverite, ali je zaslon suh.
Čiščenje stranic ali pokrova
Če želite očistiti stranice ali pokrov, uporabite mehko krpo iz mikrovlaken ali irhovino, ki ste jo navlažili
z eno od omenjenih čistilnih raztopin, ali pa uporabite ustrezne razkuževalne krpe za enkratno
uporabo.
OPOMBA:
Pokrov računalnika čistite s krožnimi gibi, da boste odstranili čim več umazanije.
Čiščenje sledilne ploščice, tipkovnice ali miške
OPOZORILO!
Za zmanjšanje možnosti električnega šoka ali poškodbe notranjih komponent
tipkovnice ne čistite s sesalnikom. Sesalnik lahko na tipkovnici pusti hišni prah in umazanijo.
POZOR:
Če želite preprečiti poškodbe notranjih komponent, pazite, da tekočina ne pride med tipke.
Če želite očistiti sledilno ploščico, tipkovnico ali miško, uporabite mehko krpo iz mikrovlaken ali
irhovino, ki ste jo navlažili z eno od omenjenih čistilnih raztopin, ali pa uporabite ustrezne
razkuževalne krpe za enkratno uporabo.
Če želite preprečiti lepljenje tipk in odstraniti prah, vlakna ter delce pod tipkami, uporabite
pločevinko stisnjenega zraka z dolgim cevastim nastavkom.
Potovanje z računalnikom in pošiljanje računalnika
Če morate potovati z računalnikom ali ga poslati, upoštevajte spodnje nasvete in zaščitite svojo
opremo.
Računalnik pripravite za potovanje ali prenašanje:
Varnostno kopirajte podatke na zunanji pogon.
Iz računalnika odstranite vse diske in zunanje medijske kartice, kot so pomnilniške kartice.
Izklopite in nato izključite vse zunanje naprave.
Izklopite računalnik.
S seboj vzemite varnostno kopijo svojih podatkov. Varnostno kopijo hranite ločeno od
računalnika.
Če potujete z letalom, računalnik vzemite s seboj kot ročno prtljago. Ne predajajte ga skupaj z
drugo prtljago.
Potovanje z računalnikom in pošiljanje računalnika
51
Sample