HP 255 G3 user manual download (Page 58 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 83
Odpravljanje težav z napajanjem
Preizkusite napajalnik, če računalnik, ko je priključen v napajalnik, kaže katerega od naslednjih
simptomov:
Računalnik se ne vklopi.
Zaslon se ne vklopi.
Lučke za vklop ne svetijo.
Kako preizkusite napajalnik:
1.
Izklopite računalnik.
2.
Priključite napajalnik v računalnik in ga nato vključite v električno vtičnico.
3.
Vklopite računalnik.
Če lučke napajanja
zasvetijo
, napajalnik deluje pravilno.
Če lučke napajanja ostanejo
izključene
, preverite povezavo napajalnika z računalnikom in s
stensko vtičnico, da ugotovite, ali je kabel trdno priključen.
Če je kabel trdno priključen in lučke napajanja
ne zasvetijo
, napajalnik ne deluje in ga je
treba zamenjati.
Za informacije o nakupu nadomestnega napajalnika se obrnite na podporo.
Osvežitev vsebine programske opreme s tehnologijo Intel
Smart Connect Technology (samo pri nekaterih modelih)
Ko je računalnik v stanju spanja, tehnologija Intel® Smart Connect občasno povzroči izhod iz stanja
spanja. Če je na voljo omrežna povezava, Smart Connect posodobi odprte programe, kot so mape s
prejetimi e-poštnimi sporočili, spletna mesta družabnih omrežij in novičarske strani, nato pa preklopi
računalnik nazaj v stanje spanja. Smart Connect tudi sinhronizira vsebino, ki ste jo ustvarili brez
vzpostavljene povezave, kot so e-poštna sporočila. Ko računalnik preklopi iz stanja spanja, lahko
takoj dostopate do posodobljenih informacij.
Če želite omogočiti to funkcijo ali ročno prilagoditi nastavitve, na začetnem zaslonu vnesite
smart
in izberite Intel® Smart Connect Technology.
Zaustavitev (izklop) računalnika
POZOR:
Neshranjeni podatki bodo pri zaustavitvi računalnika izgubljeni. Preden računalnik
izklopite, shranite svoje delo.
Ukaz za zaustavitev računalnika zapre vse odprte programe, vključno z operacijskim sistemom, nato
pa izklopi zaslon in računalnik.
Računalnik zaustavite v naslednjih primerih:
Če morate zamenjati akumulator ali dostopati do komponent v računalniku
Ko povezujete zunanjo strojno opremo, ki se ne poveže prek vrat USB ali vrat za video
Če računalnika dalj časa ne boste uporabljali in ga boste izključili iz električnega napajanja
46
Poglavje 6
Upravljanje napajanja
Sample