HP 255 G3 user manual download (Page 57 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 83
Odlaganje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
OPOZORILO!
Če želite zmanjšati možnost požara ali opeklin, ne razstavljajte, stiskajte ali luknjajte
akumulatorja, ne krajšajte zunanjih kontaktov in akumulatorja ne odvrzite v ogenj ali vodo.
Za informacije o odlaganju akumulatorja glejte
Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila
. Če
želite odpreti ta priročnik, na začetnem zaslonu vnesite
podpora
, nato pa izberite program
HP
Support Assistant
.
Zamenjava akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
Funkcija Preverjanje akumulatorja v orodju HP Support Assistant vas obvesti, da morate zamenjati
akumulator, ko se notranja celica več ne polni pravilno ali ko postane zmogljivost akumulatorja
prenizka. Če za akumulator velja HP-jeva garancija, je navodilom priložen ID garancije. Sporočilo vas
usmeri na HP-jevo spletno mesto z več informacijami o naročanju nadomestnega akumulatorja.
Napajanje iz zunanjega vira
Če želite prebrati informacije o priključevanju na zunanje napajanje, glejte letak
Navodila za
nastavitev
, ki je priložen v škatli z računalnikom.
Računalnik se ne napaja iz akumulatorja, ko je priključen na zunanje napajanje prek odobrenega
napajalnika ali dodatne združitvene/razširitvene naprave.
OPOZORILO!
Z računalnikom uporabljajte samo priloženi napajalnik, nadomestni napajalnik, ki ga
priskrbi HP, ali združljivi napajalnik, kupljen pri HP-ju, saj tako preprečite morebitna varnostna
tveganja.
Računalnik priključite na zunanji napajalnik v naslednjih primerih:
OPOZORILO!
Ne polnite akumulatorja računalnika, ko ste na letalu.
če polnite ali umerjate akumulator;
če nameščate ali spreminjate sistemsko programsko opremo;
če zapisujete podatke na disk (samo pri nekaterih modelih);
če uporabljate program za defragmentiranje diska v računalnikih z notranjimi trdimi diski;
če izvajate varnostno kopiranje ali obnovitev.
Ko priključite računalnik v zunanje napajanje, se zgodi naslednje:
akumulator se začne polniti;
svetlost zaslona se poveča;
ikona merilnika porabe na namizju sistema Windows se spremeni.
Ko odklopite zunanji napajalnik, se zgodi naslednje:
računalnik preklopi na napajanje iz akumulatorja;
svetlost zaslona se samodejno zmanjša, da se podaljša življenjska doba akumulatorja;
ikona merilnika porabe na namizju sistema Windows se spremeni.
Napajanje iz zunanjega vira
45
Sample