HP 255 G3 user manual download (Page 56 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 83
Ugotavljanje nizke ravni akumulatorja
Ko se akumulator, ki je edini napajalni vir računalnika, skoraj ali popolnoma izprazni, se zgodi
naslednje:
Lučka akumulatorja (samo pri nekaterih modelih) kaže nizko ali kritično stopnjo akumulatorja.
– ali –
Ikona merilnika porabe na namizju sistema Windows prikaže opozorilo za prazen akumulator oz.
kritično stanje akumulatorja.
OPOMBA:
Za dodatne informacije o merilniku porabe glejte
Uporaba merilnika porabe in
nastavitve porabe energije
na strani
42
.
Računalnik ukrepa na naslednja načina, ko se pojavi kritično stanje akumulatorja:
Če je mirovanje onemogočeno in je računalnik vklopljen ali v stanju spanja, računalnik za kratek
čas ostane v stanju spanja, nato pa se zaustavi in izgubi vse neshranjene podatke.
Če je omogočeno mirovanje in je računalnik vklopljen ali stanju spanja, računalnik preklopi v
mirovanje.
Reševanje stanja praznega akumulatorja
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko je na voljo zunanji vir napajanja
Priključite napajalnik.
Priključite dodatno združitveno ali razširitveno napravo.
Priključite dodatni napajalni prilagojevalnik, ki je pri HP-ju na voljo kot pripomoček.
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko vir napajanja ni na voljo
Shranite svoje delo in izklopite računalnik.
Reševanje stanja praznega akumulatorja, ko se računalnik ne more zbuditi iz stanja
mirovanja
Ko računalniku primanjkuje energije, da bi preklopil iz stanja mirovanja, sledite naslednjim korakom:
1.
Zamenjajte izpraznjeni akumulator, ki ga lahko zamenja uporabnik, z napolnjenim
akumulatorjem oziroma priključite napajalnik v računalnik in na zunanje napajanje.
2.
Iz mirovanja preklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop.
Shranjevanje akumulatorja, ki ga lahko zamenja uporabnik
POZOR:
Če želite zmanjšati možnosti okvare akumulatorja, ga ne izpostavljajte visoki temperaturi
dalj časa.
Če računalnika ne boste uporabljali več kot dva tedna in ga boste izklopili iz zunanjega napajanja,
akumulator odstranite in ga hranite posebej v hladnem in suhem prostoru, da podaljšate njegovo
življenjsko dobo.
Shranjeni akumulator morate preveriti vsakih šest mesecev. Če je napolnjen manj kot 50-odstotno, ga
napolnite, preden ga znova shranite.
44
Poglavje 6
Upravljanje napajanja
Sample