HP 255 G3 user manual download (Page 55 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 83
3.
Odstranite akumulator
(3)
iz računalnika.
Iskanje podatkov o akumulatorju
Če vas zanima stanje akumulatorja oziroma ali se akumulator še polni, v programu HP Support
Assistant zaženite funkcijo Preverjanje akumulatorja. Za dostop do podatkov o akumulatorju na
začetnem zaslonu vnesite »podpora«, izberite program
HP Support Assistant
, nato pa še
Akumulator
in delovanje
.
HP Support Assistant vsebuje naslednja orodja in informacije o akumulatorju:
preizkus akumulatorja
informacije o vrstah akumulatorjev, specifikacijah, življenjskih ciklih in kapaciteti.
Varčevanje z energijo akumulatorja
Nasveti za manjšo porabo akumulatorja in podaljšanje njegove življenjske dobe:
Zmanjšajte svetlost zaslona.
V možnostih porabe izberite nastavitev
Varčevanje porabe
.
Zamenljivi akumulator odstranite iz računalnika, če ga ne boste uporabljali ali polnili več kot dva
tedna.
Ko brezžičnih naprav ne uporabljate, jih izklopite.
Izključite zunanje naprave, ki niso priključene na zunanji vir napajanja, ko jih ne uporabljate, npr.
zunanji trdi disk, priključen v vrata USB.
Ustavite, onemogočite ali odstranite vse zunanje pomnilniške kartice, ki jih ne uporabljate.
Preden končate z delom, preklopite v stanje spanja ali zaustavite sistem.
Napajanje iz akumulatorja
43
Sample