HP 255 G3 user manual download (Page 53 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 83
Ročni preklop v stanje spanja in iz njega
V stanje spanja lahko preklopite na naslednja načina:
Zaprite zaslon.
Na namizju sistema Windows ali začetnem zaslonu pomaknite kazalec v zgornji desni ali spodnji
desni kot zaslona. Ko se odprejo čarobni gumbi, kliknite
Nastavitve
, nato ikono
Napajanje
ter
Spanje
.
Stanje spanja prekinete tako:
Na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop.
Če je zaslon zaprt, ga odprite.
Pritisnite tipko na tipkovnici.
Tapnite sledilno ploščico ali se pomaknite čez njo.
Ko računalnik preklopi iz stanja spanja, zasvetijo lučke za vklop in vaše delo se znova prikaže na
zaslonu.
OPOMBA:
Če ste pri bujenju računalnika nastavili geslo, morate vnesti geslo za sistem Windows,
preden se delo vrne na zaslon.
Ročni preklop v stanje mirovanja in iz njega (samo pri nekaterih modelih)
Omogočite lahko uporabniško sproženo stanje mirovanja in spreminjate druge nastavitve porabe
energije in časovnih izklopov z možnostmi napajanja.
1.
Na začetnem zaslonu vnesite
možnosti napajanja
, nato pa izberite
Možnosti napajanja.
2.
V levem podoknu kliknite
Izberi funkcijo stikala za vklop
.
3.
Kliknite
Spreminjanje nastavitev, ki trenutno niso na voljo
.
4.
V območju
Ob pritisku na gumb za napajanje
izberite
Mirovanje
.
5.
Kliknite
Shrani spremembe
.
Ko računalnik preklopi iz stanja mirovanja, zasvetijo lučke za vklop in vaše delo se znova prikaže na
zaslonu.
OPOMBA:
Če ste nastavili vnos gesla ob bujenju računalnika, morate vnesti svoje geslo za
Windows, da se delo vrne na zaslon.
Nastavitev zaščite z geslom ob bujenju
Če želite nastaviti, da računalnik zahteva geslo, ko se zapre način spanja ali mirovanja, sledite
naslednjim korakom:
1.
Na začetnem zaslonu vnesite
možnosti napajanja
, nato pa izberite
Možnosti napajanja.
2.
V levem podoknu kliknite
Ob bujenju zahtevaj geslo
.
3.
Kliknite
Spreminjanje nastavitev, ki trenutno niso na voljo
.
Zagon stanja spanja ali mirovanja
41
Sample