HP 255 G3 user manual download (Page 52 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 83
6
Upravljanje napajanja
Računalnik lahko deluje z akumulatorjem ali zunanjim napajanjem. Če se računalnik napaja samo iz
akumulatorja in vir omrežnega napajanja ni na voljo za polnjenje akumulatorja, morate nadzorovati
napolnjenost akumulatorja in zmanjšati njegovo porabo. Računalnik podpira načrt optimalne porabe,
ki določa, kako računalnik upravlja porabo energije in varčevanje z njo, da lahko uravnovesite
zmogljivost računalnika in varčevanje z energijo.
Zagon stanja spanja ali mirovanja
Operacijski sistem Microsoft® Windows ima dve stanji za varčevanje z energijo, in sicer stanje spanja
in mirovanja.
Spanje – stanje spanja se samodejno vklopi, ko je računalnik nekaj časa nedejaven in se napaja
iz akumulatorja ali zunanjega napajanja. Delo se shrani v pomnilnik, zato ga lahko pozneje hitro
obnovite. Spanje lahko zaženete tudi ročno. Če želite več informacij, glejte
Ročni preklop v
stanje spanja in iz njega
na strani
41
.
Mirovanje – stanje mirovanja se samodejno vklopi, če je akumulator skoraj povsem prazen. V
stanju mirovanja se vaše delo shrani v datoteko mirovanja, računalnik pa se zaustavi.
OPOMBA:
V stanje mirovanja lahko preklopite ročno. Glejte
Ročni preklop v stanje spanja in iz
njega
na strani
41
in
Ročni preklop v stanje mirovanja in iz njega (samo pri nekaterih modelih)
na strani
41
.
POZOR:
Da preprečite morebitno manjšo kakovost zvoka in videa, izgubo predvajanja zvoka in
videa ali izgubo podatkov, ne preklopite v stanje spanja, medtem ko računalnik bere disk ali zunanjo
pomnilniško kartico oziroma zapisuje nanjo.
OPOMBA:
Ko je računalnik v stanju spanja ali mirovanja, ne morete zagnati nobene vrste omrežne
povezave ali izvajati računalniških funkcij.
Intel Rapid Start Technology (samo pri nekaterih modelih)
Pri izbranih modelih je funkcija Intel Rapid Start Technology (RST) privzeto omogočena. Tehnologija
Rapid Start omogoča hiter ponoven začetek dela z računalnikom po nedejavnosti.
Tehnologija Rapid Start upravlja možnosti varčevanja z energijo na naslednji način:
Spanje – tehnologija Rapid Start omogoča izbiro stanja spanja. Za preklop iz stanja spanja
pritisnite katero koli tipko, aktivirajte sledilno ploščico ali kratko pritisnite gumb za vklop/izklop.
Mirovanje – tehnologija Rapid Start preklopi v stanje mirovanja po določenem obdobju
nedelovanja, ko je računalnik v stanju spanja ali ko akumulator doseže kritično raven
zmogljivosti. Po preklopu v stanje mirovanja pritisnite gumb za vklop/izklop, če želite nadaljevati
z delom.
OPOMBA:
Tehnologijo Rapid Start lahko onemogočite v orodju Setup Utility (BIOS). Če želite imeti
možnost preklopa v stanje mirovanja, morate v Možnostih porabe energije omogočiti ročni zagon
mirovanja. Glejte
Ročni preklop v stanje mirovanja in iz njega (samo pri nekaterih modelih)
na strani
41
.
40
Poglavje 6
Upravljanje napajanja
Sample