HP 255 G3 user manual download (Page 51 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 83
Ikona
Tipka
Opis
f7
Postopoma zmanjšuje glasnost zvočnika, ko držite to tipko.
f8
Postopoma povečuje glasnost zvočnika, ko držite to tipko.
f9
Predvaja prejšnji posnetek na zvočnem CD-ju ali prejšnji odsek na DVD-ju ali BD-ju.
f10
Predvaja, zaustavi ali nadaljuje predvajanje zvočnega CD-ja, DVD-ja ali BD-ja.
f11
Predvaja naslednji posnetek na zvočnem CD-ju ali naslednji odsek na DVD-ju ali BD-
ju.
f12
Vklopi ali izklopi funkcijo brezžičnega omrežja.
OPOMBA:
Preden lahko vzpostavite brezžično povezavo, morate nastaviti
brezžično omrežje.
Uporaba bližnjičnih tipk sistema Windows
Sistem Windows nudi bližnjice za hitro izvajanje dejanj. Če želite izvesti želeno dejanje, pritisnite
samo tipko z logotipom Windows
ali v kombinaciji z določeno tipko.
Uporaba vročih tipk
Vroča tipka je kombinacija tipke
fn
in
esc
ali
preslednice
.
Uporaba vroče tipke:
Na kratko pritisnite tipko
fn
in nato še drugo tipko kombinacije.
Uporaba vgrajene številske tipkovnice
Računalnik ima vgrajeno številsko tipkovnico, podpira pa tudi dodatno zunanjo številsko tipkovnico ali
dodatno zunanjo tipkovnico s številskim delom. Če želite več informacij o vgrajeni številski tipkovnici,
glejte
Tipke
na strani
13
.
Komponenta
Opis
Tipka
num lock
Upravlja delovanje vgrajene številske tipkovnice. Če želite
preklopiti med standardno številsko funkcijo na zunanji tipkovnici
(tovarniško vklopljena) in krmarjenjem (s smernimi puščicami na
tipkah), pritisnite to tipko.
OPOMBA:
Funkcija tipkovnice, ki je aktivna ob izklopu
računalnika, se bo znova nastavila, ko računalnik vklopite.
Vgrajena številska tipkovnica
Tovarniško nastavljena, da deluje kot zunanja številska
tipkovnica. Če želite preklopiti med to številsko funkcijo in
krmarjenjem (s smernimi puščicami na tipkah), pritisnite tipko
num lock
.
Uporaba tipkovnice in miške
39
Sample