HP 255 G3 user manual download (Page 50 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 83
Uporaba tipkovnice in miške
S tipkovnico in miško lahko vnašate, izbirate elemente, se pomikate in izvajate enake funkcije kot s
potezami s prsti. Tipkovnica omogoča tudi izvajanje posebnih funkcij z ukaznimi in bližnjičnimi
tipkami.
NASVET:
Tipka Windows
na tipkovnici omogoča, da se iz odprtega programa ali namizja
hitro vrnete na začetni zaslon. Če ponovno pritisnete tipko z logotipom Windows, se boste vrnili na
prejšnji zaslon.
OPOMBA:
Odvisno od države ali regije ima lahko tipkovnica drugačne tipke in funkcije, kot so
opisane v tem razdelku.
Uporaba tipk
Z določenimi tipkami ali kombinacijami tipk lahko hitro dostopate do informacij ali izvajate funkcije.
Uporaba ukaznih tipk
Ukazna tipka izvede dodeljeno funkcijo. Ikona na vsaki od funkcijskih tipk prikazuje dodeljeno funkcijo
tipke.
Za uporabo funkcije ukazne tipke pritisnite in pridržite tipko.
POZOR:
Pri spremembah v orodju Setup Utility (BIOS) bodite zelo previdni. V primeru napak
računalnik morda ne bo deloval pravilno.
Funkcija ukaznih tipk je tovarniško omogočena. To funkcijo lahko onemogočite v orodju Setup Utility
(BIOS). Za navodila o odpiranju orodja Setup Utility (BIOS) glejte
Uporaba orodij Setup Utility (BIOS)
in HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
na strani
58
in upoštevajte navodila v spodnjem delu
zaslona.
Ko onemogočite funkcijo ukazne tipke, lahko vsako funkcijo še vedno izvajate tako, da pritisnete tipko
fn
v kombinaciji z ustrezno ukazno tipko.
Ikona
Tipka
Opis
f1
Odpre Pomoč in podporo, v kateri so na voljo vadnice, informacije o operacijskem
sistemu Windows in računalniku, odgovori na vprašanja ter posodobitve za
računalnik.
Pomoč in podpora ponuja tudi možnost samodejnega odpravljanja težav in dostop do
podpore.
f2
Postopoma zmanjšuje svetlost zaslona, ko držite to tipko.
f3
Postopoma povečuje svetlost zaslona, ko držite to tipko.
f4
Preklopi prikazano sliko med zaslonskimi napravami, ki so priključene v sistem. Če je
na primer v računalnik priključen monitor, z večkratnim pritiskom te tipke preklopite
sliko med zaslonom na računalniku, zaslonom na monitorju in hkratnim prikazom na
obeh zaslonih.
f6
Utiša ali povrne zvok zvočnika.
38
Poglavje 5
Krmarjenje po zaslonu
Sample