HP 255 G3 user manual download (Page 48 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 83
Podrsanje z roba
S podrsanjem z roba lahko izvajate opravila, kot so spreminjanje nastavitev in iskanje ali uporaba
programov.
Podrsanje z desnega roba
S podrsanjem z desnega roba odprete čarobne gumbe, s katerimi lahko iščete, souporabljate ali
zaženete programe, dostopate do naprav ali spreminjate nastavitve.
S prstom narahlo podrsajte z desnega roba zaslona, da odprete čarobne gumbe.
Podrsanje z levega roba
S podrsanjem z levega roba prikažete odprte programe, da lahko hitro preklapljate med njimi.
S prstom narahlo podrsajte z levega roba navznoter, da preklopite med programi. S prstom na
zaslonu podrsajte nazaj proti levemu robu, da prikažete vse odprte programe.
36
Poglavje 5
Krmarjenje po zaslonu
Sample