HP 255 G3 user manual download (Page 46 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 83
Dotikanje
Za izbiranje elementov na zaslonu uporabite dotikanje.
S prstom se dotaknite predmeta na zaslonu, da ga izberete. Če se ga dotaknete dvakrat, ga
odprete.
Drsenje
Drsenje je uporabno za premikanje kazalca navzgor, navzdol ali prečno po strani ali sliki.
Za drsenje položite dva prsta na zaslon in ju povlecite navzgor, navzdol, levo ali desno po
zaslonu.
34
Poglavje 5
Krmarjenje po zaslonu
Sample