HP 255 G3 user manual download (Page 45 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 83
Uporaba ukazov zaslona na dotik (samo pri nekaterih
modelih)
Pri računalniku z zaslonom na dotik lahko elemente na zaslonu upravljate neposredno s prsti.
NASVET:
Pri takih računalnikih lahko izvajate poteze na zaslonu ali sledilni ploščici. Dejanja na
zaslonu lahko izvajate tudi s tipkovnico in miško.
Drsenje z enim prstom
Drsenje z enim prstom se najpogosteje uporablja za premikanje prikaza ali drsenje po seznamih in
straneh, lahko pa tudi za druga dejanja, na primer za premikanje predmetov.
Kazalec na zaslonu premikate tako, da s prstom drsite v smeri, v katero se želite premakniti.
OPOMBA:
Če je na začetnem zaslonu prikazanih veliko programov, lahko s prstom drsite po
zaslonu v levo ali desno, da ga premikate.
Za vlečenje pritisnite in pridržite predmet, nato pa ga povlecite, da ga premaknete.
Uporaba ukazov zaslona na dotik (samo pri nekaterih modelih)
33
Sample