HP 255 G3 user manual download (Page 44 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 83
2.
Pomaknite se gor ali dol za preklapljanje med čarobnimi gumbi in nato izberite čarobni gumb, ki
ga želite odpreti.
Preklapljanje med odprtimi programi
Podrsanje z levega roba prikaže nedavno odprte programe, da lahko hitro preklapljate med njimi.
Narahlo podrsajte s prstom z levega roba sledilne ploščice
Prikaz ikone Po meri
Podrsajte z zgornjega roba, da prikažete ikono Po meri na dnu začetnega zaslona. Prilagajanje po
meri omogoča premikanje programov, spreminjanje njihove velikosti in odpenjanje.
POMEMBNO:
Če je program aktiven, ima podrsanje z zgornjega roba različne funkcije, ki so
odvisne od programa.
S prstom rahlo podrsajte z zgornjega roba sledilne ploščice, da se prikaže ikona
Po meri
.
32
Poglavje 5
Krmarjenje po zaslonu
Sample