HP 255 G3 user manual download (Page 43 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 83
OPOMBA:
Vrtenje je namenjeno določenim programom, v katerih lahko premikate element ali sliko.
Vrtenje morda ne bo delovalo v vseh programih.
Zapiranje programa
Postavite tri prste na sredino območja sledilne ploščice in z njimi podrsajte navzdol do dna
sledilne ploščice, da zaprete program.
Podrsanje z roba
S podrsanjem z roba lahko izvajate opravila, kot so spreminjanje nastavitev in iskanje ali uporaba
programov.
Prikaz in izbira čarobnega gumba
Čarobni gumbi omogočajo iskanje, dajanje v skupno rabo, zagon programov, dostop do naprav ali
spreminjanje nastavitev.
1.
S prstom podrsajte z desnega roba sledilne ploščice.
Uporaba sledilne ploščice in potez s prsti
31
Sample