HP 255 G3 user manual download (Page 41 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 83
Drsenje
Drsenje je uporabno za premikanje navzgor, navzdol ali prečno po strani ali sliki.
Postavite dva malo razmaknjena prsta v območje sledilne ploščice in ju povlecite navzgor,
navzdol, levo ali desno.
Povečava/pomanjšava z dotikom dveh prstov
Ščipanje in razširjanje z dvema prstoma omogočata povečavo in pomanjšavo slik ali besedila.
Če želite pomanjšati element, na območju sledilne ploščice držite dva prsta narazen in ju nato
povlecite skupaj.
Če želite povečati element, na območju sledilne ploščice držite dva prsta skupaj in ju nato
razmaknite.
Uporaba sledilne ploščice in potez s prsti
29
Sample