HP 255 G3 user manual download (Page 34 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 83
2.
Vključite drugi konec kabla v stensko telefonsko vtičnico
(2)
ali usmerjevalnik.
OPOMBA:
Če je na kablu vezje za dušenje elektromagnetnih motenj
(3)
, ki preprečuje motnje
zaradi televizijskega in radijskega sprejema, povežite kabel tako, da je konec z vezjem usmerjen
proti računalniku.
22
Poglavje 3
Vzpostavljanje povezave z omrežjem
Sample