HP 255 G3 user manual download (Page 33 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 83
Za aktiviranje mobilne širokopasovne storitve boste morda potrebovali številko HP-jevega mobilnega
širokopasovnega modula IMEI in/ali MEID. Serijska številka je natisnjena na nalepki znotraj ležišča za
akumulator v vašem računalniku.
Nekateri operaterji mobilnega omrežja zahtevajo uporabo kartice SIM. Kartica SIM vsebuje osnovne
informacije o vas, kot je npr. osebna identifikacijska številka (PIN) in tudi omrežne informacije.
Nekateri računalniki imajo kartico SIM, ki je predhodno nameščena v ležišču za akumulator. Če
kartica SIM ni predhodno nameščena, je morda priložena podatkom za mobilni širokopasovni dostop
HP, ki ste jih dobili skupaj z računalnikom, lahko pa jo operater mobilnega omrežja zagotovi ločeno.
Informacije o mobilnem širokopasovnem dostopu HP in o tem, kako aktivirati storitev z izbranim
operaterjem mobilnega omrežja, poiščite v informacijah o mobilnem širokopasovnem dostopu HP, ki
so priložene računalniku.
Uporaba brezžičnih naprav Bluetooth (samo pri nekaterih modelih)
Naprava Bluetooth omogoča brezžične komunikacije kratkega dosega, ki nadomeščajo fizične
kabelske povezave, ki običajno povezujejo električne naprave, kot so na primer:
računalniki (namizni, prenosni, dlančnik)
telefoni (prenosni, brezžični, pametni)
slikovne naprave (tiskalnik, kamera)
avdio naprave (slušalke, zvočniki)
miška
Naprave Bluetooth imajo možnost vzpostavljanja omrežja med enakovrednimi napravami, ki
omogočajo, da nastavite osebno krajevno omrežje (PAN) naprav Bluetooth. Več informacij o
konfiguraciji in uporabi naprav Bluetooth najdete v pomoči za programsko opremo Bluetooth.
Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem
Vzpostavljanje povezave z lokalnim omrežjem (LAN)
Uporabite povezavo LAN, če želite računalnik povezati neposredno z domačim usmerjevalnikom
(namesto dela prek brezžične povezave) ali obstoječim omrežjem na delovnem mestu.
Če se želite povezati v omrežje LAN, potrebujete 8-nožični omrežni kabel RJ-45.
Če želite priključiti omrežni kabel, sledite tem korakom:
1.
Priključite omrežni kabel v omrežni priključek
(1)
na računalniku.
Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem
21
Sample