HP 255 G3 user manual download (Page 32 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 83
Vzpostavljanje povezave z omrežjem WLAN
Če želite vzpostaviti povezavo z omrežjem WLAN, uporabite spodnji postopek:
1.
Preverite, ali je naprava WLAN vklopljena. Če je naprava vklopljena, lučka brezžičnega
vmesnika sveti. Če lučka za brezžično povezavo ne sveti, pritisnite gumb za vklop in izklop
brezžične naprave.
OPOMBA:
Pri nekaterih modelih lučka brezžične povezave sveti rumeno, kadar so vse
brezžične naprave izklopljene.
2.
Na začetnem zaslonu premaknite kazalec v skrajni desni zgornji ali spodnji kot zaslona, da se
prikažejo čarobni gumbi.
3.
Izberite
Nastavitve
in kliknite ikono stanja omrežja.
4.
Na seznamu izberite svoje omrežje WLAN.
5.
Kliknite
Vzpostavi povezavo
.
Če je za omrežje WLAN omogočena varnost, morate vnesti varnostno kodo. Vnesite kodo in
kliknite
Prijava
, da vzpostavite povezavo.
OPOMBA:
Če se na seznamu ne prikaže nobeno omrežje WLAN, morda niste v dosegu
brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke.
OPOMBA:
Če omrežje WLAN, s katerim se želite povezati, ni navedeno, na namizju Windows
z desno tipko miške kliknite ikono stanja omrežja in izberite
Odpri središče za omrežje in skupno
rabo
. Kliknite
Namestitev nove povezave ali omrežja
. Prikaže se seznam možnosti, s katerimi
lahko omrežje poiščete in se vanj povežete ročno ali pa ustvarite novo omrežno povezavo.
6.
Upoštevajte navodila na zaslonu za vzpostavitev povezave.
Ko je povezava vzpostavljena, postavite kazalec miške nad ikono za stanje omrežja v območju za
obvestila na skrajni desni strani opravilne vrstice, da preverite ime in stanje povezave.
OPOMBA:
Obseg delovanja (kako daleč potujejo signali vaše brezžične povezave) je odvisen od
izvedbe omrežja WLAN, proizvajalca usmerjevalnika in motenj, ki jih povzročajo druge električne
naprave ali ovire (npr. zidovi in tla).
Uporaba mobilnega širokopasovnega dostopa HP (samo pri nekaterih modelih)
Mobilni širokopasovni dostop HP računalniku omogoča uporabo omrežij WWAN za dostop do
interneta iz več območij in večjih območij, kot to omogočajo omrežja WLAN. Če želite uporabljati
mobilni širokopasovni dostop HP, potrebujete ponudnika omrežnih storitev (tj.
operaterja mobilnega
omrežja
), ki je v večini primerov operater mobilnega telefonskega omrežja. Pokritost za mobilni
širokopasovni dostop HP je podobna glasovni pokritosti mobilnih telefonov.
Ko mobilni širokopasovni dostop HP uporabljate s storitvijo operaterja mobilnega omrežja, imate
možnost vzpostavljati povezavo s spletom, pošiljati e-pošto ali se povezati v omrežje podjetja, če ste
na poti ali zunaj dosega vstopnih točk Wi-Fi.
HP podpira naslednje tehnologije:
HSPA (High Speed Packet Access) omogoča dostop do omrežij, ki temeljijo na
telekomunikacijskem standardu GSM (Global System for Mobile Communications);
EV-DO (Evolution Data Optimized) omogoča dostop do omrežij, ki temeljijo na
telekomunikacijskem standardu CDMA (code division multiple access);
LTE (Long Term Evolution) omogoča dostop do omrežij s podporo za tehnologijo LTE.
20
Poglavje 3
Vzpostavljanje povezave z omrežjem
Sample