HP 255 G3 user manual download (Page 3 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 83
Varnostno opozorilo
OPOZORILO!
Da zmanjšate možnost poškodb, povezanih s pregretjem računalnika, tega ne
odlagajte neposredno v naročje in ne ovirajte zračnih ventilatorjev računalnika. Računalnik
uporabljajte samo na trdnih in ravnih površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati trdi predmeti, kot je
morebitni tiskalnik v neposredni bližini, ali mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali oblačila. Poleg tega
se napajalnik za izmenični tok med delovanjem ne sme dotikati kože ali mehke površine, kot so
blazine, preproge ali oblačila. Računalnik in napajalnik sta izdelana v skladu z mednarodnimi
standardi varnosti opreme za informacijsko tehnologijo (IEC 60950), ki opredeljujejo najvišjo
dovoljeno temperaturo površin, dostopnih uporabnikom.
iii
Sample