HP 255 G3 user manual download (Page 26 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 83
Spodnja stran
Komponenta
Opis
(1)
Zapah za zaklep in odklep akumulatorja
Zaklene in odklene akumulator v ležišču za
akumulator.
(2)
Ležišče za akumulator
Hrani akumulator.
(3)
Prezračevalne reže
Omogočajo pretok zraka za hlajenje notranjih
komponent.
OPOMBA:
Ventilator računalnika začne samodejno
hladiti notranje komponente in preprečuje pregretje.
Normalno je, da se med običajnim delom notranji
ventilator vklaplja in izklaplja.
(4)
Zaklep za sprostitev akumulatorja
Sprosti akumulator.
(5)
Odprtini za zvočnike (2)
Proizvajata zvok.
14
Poglavje 2
Spoznavanje računalnika
Sample