HP 255 G3 user manual download (Page 25 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 83
Tipke
Komponenta
Opis
(1)
Tipka
esc
Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko
fn
, se prikažejo
informacije o sistemu.
(2)
Tipka
fn
Če jo pritisnete v kombinaciji s
preslednico
ali tipko
esc
, se
zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(3)
Tipka z logotipom Windows
Iz odprtega programa ali namizja Windows vas vrne na
začetni zaslon.
OPOMBA:
Če ponovno pritisnete tipko Windows, se
boste vrnili na prejšnji zaslon.
(4)
Ukazne tipke
Zaženejo pogosto uporabljene sistemske funkcije.
(5)
Tipka
num lock
Omogoča preklapljanje med krmarjenjem in številskimi
funkcijami na vgrajeni številski tipkovnici.
OPOMBA:
Funkcija tipkovnice, ki je aktivna ob izklopu
računalnika, se bo znova nastavila, ko računalnik vklopite.
(6)
Vgrajena številska tipkovnica
Ko je tipka
num lock
omogočena, jo lahko uporabljate kot
zunanjo številsko tipkovnico.
Zgornja stran
13
Sample