HP 255 G3 user manual download (Page 24 of 83)

Languages: Slovene
Pages:83
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 83
Gumb
Komponenta
Opis
Gumb za vklop/izklop
Ko je računalnik izklopljen, pritisnite gumb, da ga
vklopite.
Ko je računalnik vklopljen, na kratko pritisnite gumb,
da vključite stanje spanja.
Ko je računalnik v stanju spanja, na kratko pritisnite
gumb, da preklopite iz stanja spanja.
Ko je računalnik v stanju mirovanja, na kratko pritisnite
ta gumb, da zapustite stanje mirovanja.
POZOR:
Z daljšim pritiskom gumba za vklop/izklop boste
izgubili vse neshranjene podatke.
Če se računalnik preneha odzivati in postopki zaustavitve
sistema Windows ne delujejo, pritisnite in pridržite gumb za
vklop/izklop najmanj 5 sekund, da se računalnik izklopi.
OPOMBA:
Pri nekaterih modelih je funkcija tehnologije
Intel® Rapid Start tovarniško omogočena. Tehnologija
Rapid Start omogoča hiter ponoven začetek dela z
računalnikom po nedejavnosti. Če želite več informacij,
glejte
Zagon stanja spanja ali mirovanja
na strani
40
.
Če želite izvedeti več o nastavitvah porabe, si oglejte svoje
možnosti porabe energije. Na začetnem zaslonu vnesite
napajanje
, izberite
Nastavitve napajanja in mirovanja
,
nato pa na seznamu programov izberite
Napajanje in
mirovanje
.
12
Poglavje 2
Spoznavanje računalnika
Sample